Mosin Nagant M91
7.62 x 54r Cal.

1917 Remington Mosin Nagant

Finnish SA marked and Sling Hangers
Wartime Finnish Three Piece Stock


Remington Mosin Nagant 01


Remington Mosin Nagant 02
Remington Mosin Nagant 040       Remington Mosin Nagant 094


Remington Mosin Nagant 0036    Remington Mosin Nagant 0091


       


       


       


       


      


       


       


       
           
                  


Return To Main Page


© 2008 All rights reserved